Kriminalistická informatika, znalecká činnosť pre orgány činné v trestnom konaní, súdy, komerčnú sféru a fyzické osoby

znalecké posudky
odborné vyjadrenia
potvrdenia
obnova, rekonštrukcia a interpetácia dát z osobných počítačov, serverov, mobilných zariadení, dátových nosičov ...
analýza dát a metadát, vytváranie časovej osi udalostí
textové a grafické vyhľadávanie špecifických informácií
posúdenie stavu informačných systémov
autorizovaná archivácia dát